CHARACTER
CREDIBILITY
COMMITMENT
COURAGE

gti@geez.nu | 06-42652511

RVD

RITSELMANAGEMENT VOOR DUMMIES

Hallo ik ben Gerlinda

IMG_gerlinda2

Geboren en getogen in het oosten van het land, daarna planologie studerend in Utrecht, later nog bestuurskunde in Leiden en ook nog een opleiding tot mediator afgerond wat in gevoelige trajecten erg handig is. In mijn werkzame leven gewerkt bij adviesbureaus aan grootschalige gebiedsontwikkelingen en destijds met het accent op de ontwikkeling en herstructurering van bedrijventerreinen. In 2007 begonnen bij de gemeente Deventer in de Rivierenwijk dat destijds nog een zogenaamde Vogelaarwijk was. Een leerzame periode waar ik voor het eerst naast de ‘harde’ kant van gebiedsontwikkeling in aanraking kwam met de ‘zachte’ kanten van het vak.

Opleiding en werkervaring zijn natuurlijk prachtig, maar waar je mij echt aan herkent is dat ik ergens voor ga omdat ik vind dat we soms veel te lang nadenken over alle voors en tegens en daarmee te vaak zelf barrières veroorzaken (dus: GoGoGo!). Daarbij ben ik me heel goed bewust van (macht)structuren in organisaties en de eventuele politieke context. Voor mij is het altijd een uitdaging hierin toch de (sluip)wegen te zoeken om dingen alsnog voor elkaar te krijgen.

Dat is in een nutshell wie ik ben. Dus zoek je iemand om mee te denken en te doen in jouw organisatie om dingen WEL voor elkaar te krijgen en containerbegrippen als de participatiesamenleving, netwerken en loslaten echt invulling te geven voor jouw werkomgeving, dan kun je me altijd bellen of mailen!

Van 'No' naar 'Go'

Na een paar jaar gewerkt te hebben in een aandachtswijk vanuit de gemeente, bekroop me het gevoel dat het toch anders zou moeten kunnen: met minder geld, minder langdurige participatietrajecten en vooral veel dichterbij waar de mensen in de wijk nou echt behoefte aan hebben. Met dat in het achterhoofd ben ik samen met een team vanuit de gemeente Deventer in Voorstad Oost aan de slag gegaan.

 • Weg met standaard participatievormen die (wij als) professionals vooral erg comfortabel vinden, maar die voor hele groepen mensen eerder belemmerd dan uitnodigend zijn.  Alles en elke vorm mocht vanaf nu!
 • Weg met het praten over plannen en ambities die er meestal niet in die vorm komen en in elk geval (bijna) nooit op tijd. We communiceren alleen nog over resultaten!
 • Weg met projecten die (met alle goede bedoelingen) bedacht worden door professionals en veelal ook door hen uitgevoerd worden. We sluiten alleen nog aan bij initiatieven en nemen geen ideeën over!
 • En vooral weg met alle belemmerende regels en procedures die elk bewonersinitiatief op voorhand onmogelijk maken. Er wordt ruimte gemaakt en pragmatisch gekeken of en wat er echt nodig is aan kaders.

Dat vraagt een andere manier van werken, houding, gedrag maar vooral ook taal! Het grappige is dat wanneer ik vertel wat ik de afgelopen jaren heb gedaan, de meeste mensen instemmend knikken. Maar wanneer we dan een concrete casus naspelen, blijkt het in de praktijk toch moeilijker dan gedacht. We zijn vast geroest in patronen waarbij ons gedrag en onze manier van praten maken dat we (onbewust en ongewild) toch initiatieven naar onszelf als professional toetrekken: gemiste kansen! Maar iedereen kan de omslag maken volgens mij en daar ga ik ook voor!

Denk daarbij niet dat dit een feestje is dat alleen relevant is voor ‘aandachtswijken’! Ook de omwenteling in de openbare ruimte waar mensen meer ruimte krijgen (soms veroorzaakt door bezuinigingen), de decentralisaties in het sociale domein, de traditionele gebiedsontwikkelingen, het leefbaar houden van krimpregio’s, maar ook het adviseurschap anno nu. In de huidige tijd is op al deze terreinen wat mij betreft een verandering nodig in hoe we ons als professionals gedragen (en daarmee onze omgeving mee kunnen laten mee veranderen!)

 

"Opleiding en werkervaring zijn natuurlijk prachtig maar waar je mij echt aan herkent is dat ik ergens voor ga. We denken vaak veel te lang na over alle voors en tegens en daarmee veroorzaken we zelf barrières."

Waarvoor kun je me bellen?

Het veranderen van de manier waarop je je gedraagt, communiceert of hoe je je werk verricht, is natuurlijk mooi gezegd, maar dit gebeurt niet vanzelf. Je bent je vaak niet bewust van wat je precies doet en zegt of jij bent al wel aan het veranderen maar je omgeving nog niet waardoor je enorme tegendruk ervaart (zowel vanuit je organisatie als vanuit de samenleving). Allemaal herkenbare dingen waar ik zelf ook tegenaan ben gelopen. Daarin moet en kun je altijd een weg vinden als je maar zoekt!

Als je dus echt een verandering wilt inzetten binnen jouw organisatie of je wil eens gespiegeld worden op waar je al mee bezig bent, dan denk en doe ik daar graag aan mee. Hoe we dat concreet invullen, hangt natuurlijk af van wat jij precies wilt bereiken, maar mogelijkheden zijn:

 • Interimmanagement voor een project of team dat voor een veranderingsopgave staat;
 • Kwartiermaken samen met jouw projectteam in een wijk of concreet project;
 • Een breekijzerrol vervullen voor een project dat slecht van de grond komt;
 • Spiegelen op je eigen rol in een project of binnen een (project)team (en dit omzetten in acties);
 • Spiegelen van je omgeving hoe zij met hun gedrag en taal van invloed zijn op jouw werk;
 • Het geven van een workshop of lezing;
 • Een meerdaagse training verzorgen;
 • Dagvoorzitter van een bijeenkomst;

Tips & artikelen

Ritselen tot kunst verheven

Geplaatst op 16 december 2014

Vertrouw de ambtenaar toch, geef hem de ruimte!

Geplaatst op 15 december 2014

Hoe veranderen we de overheid van een verticale in een horizontale organisatie? Lees meer...

Schoonmaakfeest Voorstad Oost

Geplaatst op 15 december 2014

‘Stadsvernieuwing helpt de wijk vooruit, maar bewoners niet’

Geplaatst op 15 december 2014

Ik sluit me aan dat de oorspronkelijke manieren van stadsvernieuwing inderdaad dit effect hebben, maar het kan ook echt anders!

Geveltuintjesacademie

Geplaatst op 15 december 2014

Videoverslag bezoek Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners juni 2014

Geplaatst op 15 december 2014

Verbinden is het nieuwe loslaten

Geplaatst op 15 december 2014

door Bas Breman

Zandbakmanagement - Joop Hofman

Geplaatst op 15 december 2014

“Maar hoe dan?” is vaak de reactie op inleidingen die ik houd over burgerregie of zelforganiserend vermogen van bewoners.

Voorstad Oost op weg naar 2017

Geplaatst op 9 november 2013

Mathieu Weggeman - onzichtbaar leiderschap

Geplaatst op 8 november 2013

Contact

Zoek je iemand om mee te denken en te doen in jouw organisatie om dingen wel voor elkaar te krijgen? Dan kun je me altijd bellen of mailen.

gti@geez.nu

06-42652511

KvK 6144 0140