CHARACTER
CREDIBILITY
COMMITMENT
COURAGE

gti@geez.nu | 06-426 525 11


RVDDownload hier het nieuwste boekje!

Hallo ik ben Gerlinda

IMG_gerlinda2

Eerste ritselmanager van Nederland, geboren en getogen in het oosten van het land, daarna planologie studerend in Utrecht, later nog bestuurskunde in Leiden en ook nog een opleiding tot mediator afgerond wat in gevoelige trajecten en bij ontwikkelsessies erg handig is. In mijn werkzame leven gewerkt bij adviesbureaus aan grootschalige gebiedsontwikkelingen en destijds met het accent op de ontwikkeling en herstructurering van bedrijventerreinen. In 2007 begonnen bij de gemeente Deventer in de Rivierenwijk die destijds nog een zogenaamde Vogelaarwijk was. Een leerzame periode waar ik voor het eerst naast de ‘harde’ kant van gebiedsontwikkeling in aanraking kwam met de ‘zachte’ kanten van het vak.

De laatste paar jaar ben ik me daarnaast vooral ook bezig gaan houden met wat ‘ritselmanagement’ vraagt qua houding, gedrag, taal en daarmee type leiderschap van zowel volksvertegenwoordigers, bestuurders als ambtenaren. Daarbij heb ik trajecten begeleid rondom de totstandkoming van een raadsakkoord en vervolgens een Maatschappelijk Akkoord, een (mini) burgerbegroting, inwerkprogramma’s en ontwikkeltrajecten voor raadsleden, intervisiebegeleiding van bestuurders, serious gaming rondom bewonersinitiatieven en coaching on the job of via een training van medewerkers die al ritselend met een concrete opgave aan de slag moeten. Eigentijds Bestuur dus en dan de slag maken van het praten erover en mooie ambities hebben, naar het echt (weloverwogen) in de praktijk doen!

Opleiding en werkervaring zijn natuurlijk prachtig, maar waar je mij echt aan herkent is dat ik ergens voor ga omdat ik vind dat we soms veel te lang nadenken over alle voors en tegens en daarmee te vaak zelf barrières veroorzaken (dus: GoGoGo!). Tegelijkertijd betekent dit ook weer niet dat alles maar anders moet wat tegenwoordig ook wel eens een hype lijkt te zijn en je zonder na te denken overal maar aan moet beginnen omdat we ‘bestuurlijk moeten vernieuwen’. Het gaat om het veranderen vanuit een visie en ambitie en daarbij vervolgens het steeds vinden van de juiste vorm, inhoud en houding & gedrag die past bij jou, de ander, de opgave en de context waarbinnen je opereert. Voor mij is het altijd een uitdaging om de slag van denken naar doen dan ook echt met jou te maken en je daarbij zowel op ambitie, strategie en de praktische vertaling richting uitvoering te helpen de 1e stappen te zetten!

Dat is in een nutshell wie ik ben. Dus zoek je iemand om mee te denken in ambitie en strategie en vervolgens ook te doen in jouw organisatie om dingen WEL voor elkaar te krijgen en containerbegrippen als bestuurlijke vernieuwing, meervoudige democratie, faciliteren en ‘de dialoog met onze inwoners aangaan’ echt invulling te geven, dan kun je me altijd bellen of mailen!

Van 'No' naar 'Go'

Na een paar jaar gewerkt te hebben in een aandachtswijk vanuit de gemeente, bekroop me het gevoel dat het toch anders zou moeten kunnen: met minder geld, minder langdurige participatietrajecten en vooral veel dichterbij waar de mensen in de wijk nou echt behoefte aan hebben. Met dat in het achterhoofd ben ik samen met een team vanuit de gemeente Deventer in Voorstad Oost aan de slag gegaan.

 • Weg met standaard participatievormen die (wij als) professionals vooral erg comfortabel vinden, maar die voor hele groepen mensen eerder belemmerd dan uitnodigend zijn.  Alles en elke vorm mocht vanaf nu!
 • Weg met het praten over plannen en ambities die er meestal niet in die vorm komen en in elk geval (bijna) nooit op tijd. We communiceren alleen nog over resultaten!
 • Weg met projecten die (met alle goede bedoelingen) bedacht worden door professionals en veelal ook door hen uitgevoerd worden. We sluiten alleen nog aan bij initiatieven en nemen geen ideeën over!
 • En vooral weg met alle belemmerende regels en procedures die elk bewonersinitiatief op voorhand onmogelijk maken. Er wordt ruimte gemaakt en pragmatisch gekeken of en wat er echt nodig is aan kaders.

Dat vraagt een andere manier van werken, houding, gedrag maar vooral ook taal! Het grappige is dat wanneer ik vertel wat ik de afgelopen jaren heb gedaan, de meeste mensen instemmend knikken. Maar wanneer we dan een concrete casus naspelen, via bijvoorbeeld een serious game, blijkt het in de praktijk toch moeilijker dan gedacht. We zijn vast geroest in patronen waarbij ons gedrag en onze manier van praten maken dat we (onbewust en ongewild) toch initiatieven naar onszelf als professional, bestuurders of volksvertegenwoordiger toetrekken: gemiste kansen! Maar iedereen kan de omslag maken volgens mij en daar ga ik ook voor!

Denk daarbij niet dat dit een feestje is dat alleen relevant is voor opgaven in wijken! Ook de opgaven die ontstaan rondom de Omgevingswet, de omwenteling in de openbare ruimte waar mensen meer ruimte willen en (soms) krijgen, de transformatie in het sociaal domein, de meer traditionele gebiedsontwikkelingen, de energietransitie, maar ook het vervullen van je rol als volksvertegenwoordiger, bestuurder, ambtenaar en zelf je rol als inwoner zal mee moeten veranderen. In de huidige tijd is op al deze terreinen en vanuit alle rollen wat mij betreft een verandering nodig in hoe we ons als professionals gedragen, vanuit onze rol maar minstens zo belangrijk vanuit onszelf als mens, zodat er een mooi nieuw samenspel ontstaat!

 

"Opleiding en werkervaring zijn natuurlijk prachtig maar waar je mij echt aan herkent, is dat ik ergens voor ga vanuit een ambitie, strategie en pragmatische vertaling naar de eerste stappen die gezet moeten worden. Een echte Ritselmanager in de positieve zin van het woord dus: doen wat nodig is op de manier die past bij jou als persoon, de ander en de opgave!"

Waarvoor kun je me bellen?

Het veranderen van de manier waarop je je gedraagt, communiceert of hoe je je werk verricht, is natuurlijk mooi gezegd, maar dit gebeurt niet vanzelf. Je bent je vaak niet bewust van wat je precies doet en zegt of jij bent al wel aan het veranderen maar je omgeving nog niet waardoor je enorme tegendruk ervaart (zowel vanuit je organisatie als vanuit de samenleving). Allemaal herkenbare dingen waar ik zelf ook tegenaan ben gelopen. Daarin moet en kun je altijd een weg vinden als je maar zoekt, beseft dat deze momenten van moeite er gewoon bij horen en voor de hele ernstige gevallen wat chocola achter de hand hebt om weer gelukkig te worden en je weg alsnog te kunnen vervolgen….

Als je dus echt een verandering wilt inzetten binnen je gemeenteraad, het College, jouw organisatie of jouw bewonersgroep, dan denk en doe ik daar graag aan mee. Hoe we dat concreet invullen, hangt natuurlijk af van wat jij precies wilt bereiken, maar mogelijkheden zijn:

 • Praktische en interactieve werksessies rondom Eigentijds Bestuur voor zowel raadsleden, bestuurders als ambtenaren: de zoektocht naar de concrete invulling van je veranderende rol!
 • Eerste Hulp Bij participatieGedoe: trainingen en workshops van denken naar doen op het gebied van Ritselmanagement en het echt aanspreken van andere doelgroepen
 • Begeleiding en procesontwerp richting raadsakkoorden en maatschappelijke akkoorden
 • Interimmanagement en coaching voor een project of team dat voor een veranderingsopgave staat
 • Kwartiermaken samen met jouw projectteam in een wijk of concreet project
 • Het geven van een workshop, lezing of meerdaagse training
 • Vormgeving en begeleiding van opgaven rondom de Omgevingsvisie: doelgroepen bereiken en cultuuromslag
 • Dagvoorzitter van een bijeenkomst

Tips & artikelen

Ritselmanagement in vorm en taal

Eerste Hulp bij ParticpatieGedoe

Marcel Boogers

Anders denken, gewoon doen!

mini Burgerbegroting

Straatresultaat

Twee benig samenwerken

Bijdrage van Gerlinda ritselmanagement in het boek over tweebenig samenwerken.

Ritselen tot kunst verheven

Vertrouw de ambtenaar toch, geef hem de ruimte!

Hoe veranderen we de overheid van een verticale in een horizontale organisatie? Lees meer...

Schoonmaakfeest Voorstad Oost

‘Stadsvernieuwing helpt de wijk vooruit, maar bewoners niet’

Ik sluit me aan dat de oorspronkelijke manieren van stadsvernieuwing inderdaad dit effect hebben, maar het kan ook echt anders!

Geveltuintjesacademie

Videoverslag bezoek Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners juni 2014

Verbinden is het nieuwe loslaten

door Bas Breman

Zandbakmanagement - Joop Hofman

“Maar hoe dan?” is vaak de reactie op inleidingen die ik houd over burgerregie of zelforganiserend vermogen van bewoners.

Voorstad Oost op weg naar 2017

Mathieu Weggeman - onzichtbaar leiderschap

Contact

Zoek je iemand om mee te denken en te doen in jouw organisatie om dingen wel voor elkaar te krijgen? Dan kun je me altijd bellen of mailen.

gti@geez.nu

06-426 525 11

KvK 6144 0140